Achtergrond

Achtergrond en doel van het onderzoek

Studenten in een academische setting staan behoorlijk onder druk. Deadlines, tentamens en financiële zaken vragen constant de aandacht. Dit leidt ertoe dat een groot deel van de studenten stress-gerelateerde klachten ervaren, wat van invloed is op de academische prestaties en de kwaliteit van leven. Een manier die de laatste tijd veel aandacht krijgt om met stress-gerelateerde klachten om te gaan zijn de op mindfulness-gebaseerde interventies. Eerder onderzoek laat zien dat mindfulness kan helpen om angst- en spanningsklachten te voorkomen of te verminderen. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) training effectief is in het verminderen van stress bij studenten die in hoge mate last hebben van stress-gerelateerde klachten. Daarnaast willen we beter begrijpen hoe en voor wie de MBSR werkt, om op deze manier stress-gerelateerde klachten bij studenten in de toekomst preventief te kunnen aanpakken en behandelen.

Wie kan er deelnemen?

U kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer u voldoet aan onderstaande criteria:

  • U bent student bij de Radboud Universiteit, Radboudumc of HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U beheerst de Nederlandse taal vloeiend.
  • U heeft niet eerder een formele mindfulness training gevolgd, zoals Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) of Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).
  • U heeft geen contra-indicaties voor een MRI scan (bijvoorbeeld een pacemaker, geïmplementeerd metaal, epilepsie, hersenoperaties of zwangerschap.
  • U ontvangt momenteel geen psychologische of psychiatrische behandeling.

Meer Informatie

Screening

Door op de volgende link ( online-screening ) te klikken komt u terecht op een website waar u allereerst een aantal vragen kunt beantwoorden om te controleren of u geschikt bent voor deelname. Wij kunnen uw persoonlijke- en contactgegevens niet inzien wanneer u niet voldoet aan de criteria voor deelname. Wanneer u wel voldoet aan de criteria ontvangt u een deelnemerscode en wordt u gevraagd om contact met ons op te nemen. Vervolgens zullen we u gedetailleerde informatie over het onderzoek toesturen en zullen we een afspraak inplannen waarbij u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Wanneer u besluit deel te nemen vragen wij u om een toestemmingsverklaring te tekenen. Vervolgens zullen we de vervolgmetingen en de MBSR training inplannen. Uw deelname zal ongeveer 7 tot 10 maanden duren.

Meetmomenten

Nadat u bent geïncludeerd in het onderzoek wordt het volgende van u gevraagd:

  • U volgt een MBSR training bij het CvM. Dit zal twee maanden duren (58 uren), bestaande uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag van 6 uur. Daarnaast wordt u gevraagd om dagelijks 45 minuten aan huiswerkopdrachten uit te voeren.
  • U zult 5 tot 6 keer (2 sessies in het MRI-lab) gevraagd worden om verschillende (multiple choice) vragenlijsten in te vullen en computer taken binnen en buiten de MRI scanner uit te voeren. Deze metingen zullen plaatsvinden bij het DCCN en zullen telkens 1,5 tot 2 uur duren. Daarom zult u in totaal 8 of 9 uur aan deze metingen besteden, afhankelijk van uw planning (zie hieronder).
  • In het begin en aan het einde van het onderzoek wordt u gevraagd om meerdere korte meerkeuzevragen in te vullen (6 keer per dag ongeveer 3 minuten, dus in totaal ongeveer 22 minuten) gedurende 7 dagen (5 uur in totaal). Gedurende deze tijd vragen we u ook een polsbandje te dragen dat enkele lichamelijke metingen, zoals uw hartslag en beweging registreert.

Mogelijke voor- en nadelen

Voordat u besluit deel te nemen aan het onderzoek is het belangrijk om eventuele voor- en nadelen van deelname goed af te wegen. Tijdens de MBSR training leert u vaardigheden om met stress in het dagelijks leven om te gaan, dit is zowel op persoonlijk als professioneel gebied toepasbaar. De vergoeding voor deelname is 110 euro. Een nadeel van deelname is dat zowel de MBSR training als de verschillende metingen uw tijd (in totaal 71-72 uur, afhankelijk van uw planning) en energie zullen vergen.

Mogelijke bijwerkingen en ongemakken

We verwachten niet dat er bijwerkingen of ongemakken zullen optreden bij de 8-weekse MBSR training. MRI is een veilige techniek waarbij geen gebruik wordt gemaakt van radiatie, maar van magnetische velden. Gedurende de MRI scan kan het zijn dat het liggen in de kleine ruimte van de scanner enig ongemak met zich meebrengt. Wij zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt. Voordat de MRI scan plaatsvindt, zullen we altijd nagaan of u geschikt bent om een MRI scan te ondergaan.

Online Screening

Door op de link hiernaast te klikken komt u op een website waar u eerst een aantal vragen kunt beantwoorden om te kijken of u geschikt bent voor deelname.